Ďungelová Eva

Kurzy a školenia

Vodiči vysokozdvižných motorových dopravných vozíkov

Získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu vysokokzdvižných motorových dopravných vozíkov podľa druhu pohonu, výšky zdvihu a ovládania (STN 26 8805) , opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy.

Elektrotechnici

Získanie odbornej spôsobilosti pri práci na elektrických zariadeniach (Vyhl.č.508/2009) pre elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky, v objektoch triedy A, B, do 100O V, nad 1000 V a aktualizačnej odbornej prípravy.

Obsluha zdvíhacích zariadení, viazači bremien

Získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu zdvíhacích zariadení (mobilných a vežových žeriavov, pohyblivých pracovných plošín, hydraulických rúk a ostatných zdvíhacích zariadení zaradených podľa skupín (Vyhl.č.508/2009 Z.z., príloha 1, časť II) , opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy.

Viazači bremien

Získanie odbornej spôsobilosti pre viazanie a zavesovanie bremien, opakované školenie a aktualizačný kurz odbornej prípravy.

Obsluha stavebných strojov

Získanie odbornej spôsobilosti na jednotlivé skupiny stavebných strojov (Vyhl. č. 77/65 Zb.), pre obsluhu nakladačov, rýpadiel, domiešavačov, valcov, kompresorov, betonárok, ...), opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy.

Lešenári

Získanie odbornej spôsobilosti pri montáži a demontáži lešenia podľa jednotlivých druhov lešenia, opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy.

Obsluha motorových píl pri manipulácií

Získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly, opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy.

Školenie vodičov motorových vozidiel

Získanie odbornej spôsobilosti vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel.

Práce vo výškach

Získanie odbornej spôsobilosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia horolezeckej techniky.

Školenie BOZP a PO

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z bezpečnosti práce a ustanovených pracovných podmienok.