Ďungelová Eva

Cenník školení

Názov povinného školenia, preškolenia
a aktualizačnej odbornej prípravy
Základné školenie Preškolenie Aktualizačná
príprava
Počet dní Cena * Cena * Cena *
1. Vysokozdvižné motorové dopravné vozíky 3 61 10 13
2. Elektrotechnici . vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 3 68 20 42
3. Vodiči referentských vozidiel, z povolania 1 8 8
4. Obsluha ručných motorových píl 3 77 10 19
5. Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavy mobilné, vežové, výložníkové, mostové, hydraulické ruky) 2 61 10 19
6. Viazači bremien 1 17 10 13
7. Lešenárska technika 3 68 10 15
8. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 1 8 8
9. Kuriči - obsluha kotlov V. triedy 2 70 40
10. Talkové nádoby stabilné 1 36 24 24
11. Školenie pracovníkov z BOZP a požiarnej ochrany 1 9 9
12. Obsluha krovinorezov a vyžínačov 1 15 9
13. Obsluha stavebných strojov: dozéry, rýpadlá, nakladacie stroje, valce, kompresory, betonárne, autodomiešavače, čerpadlá betónových zmesí, elektrocentrály 3 118 11 20
Rozšírenie strojníckeho preukazu o ďalšiu skupinu strojov 1 60

* Všetky ceny sú bez DPH