Ďungelová Eva

Point Extra

POZOR: Od 1.10.2019 Školice stredisko prestahované na ul. Štefaniková 197 - asi 50m smer nove TESCO

Vítame Vás na stránke spoločnosti POINT EXTRA školiace stredisko, ktorá s viac ako 17-ročnou pôsobnosťou na slovenskom trhu ponúka výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zmysle platnej legislatívy.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať služby v čo najvyššej kvalite prostredníctvom profesionálneho prístupu kvalifikovaných lektorov, vďaka dlhoročným skúsenostiam, zodpovednosťou a flexibilitou. Na celom území Slovenska ponúkame služby formou školení, poradenskou činnosťou a individuálnym prístupom ku klientovi v závislosti od špecifických požiadaviek.

Na všetky druhy školení máme oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydané Národným inšpektorátom práce Košice v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. § 27.

Spokojnosť našich obchodných partnerov vďaka odbornosti a kvalite zostáva pre nás najvyššou prioritou.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!